Проєкти освітньо-професійних програм

Обговорення проєкту ОПП Політологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р.)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми “Політологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія

 

Обговорення проєкту ОПП Політологія другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021 р.)

Таблиця пропозицій до проєкту освітньо-професійної програми “Політологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія

 

Обговорення проєкту ОНП Політологія третього (доктора філософії) рівня вищої освіти (2021 р.)