Проєкти освітньо-професійних програм

Обговорення проєкту ОПП Політологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Результати обговорення ОПП Політологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

 

 

 

Обговорення проєкту ОНП Політологія третього (доктора філософії) рівня вищої освіти (2022 р.)

Результати обговорення ОНП Політологія третього (докторського) рівня вищої освіти за спеціальністю о52 Політологія