Силабуси бакалаврів

Вступ до спеціальності

Політична антропологія

Політична етика 

Політика і суспільство

Основи європеїстики

Електоральна політика

Філософія та методологія науки

Філософія

Філософія 014

Філософія дидактики

Релігієзнавство

Логіка

Естетика

Теорія та історія міжнародних відносин

Політологічна практика

Політична глобалістика

Історія політичної думки України

Технології політичних процесів

Практична політологія

Політичний аналіз і прогноз

Історія зарубіжних політичних вчень

Політична психологія

Методика і практика проведення соціологічних досліджень

Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень

Загальна теорія політики

Світова політика

Геополітика

Партологія

Політичні еліти і лідерство

Глобалістика

Політика і релігія

Етнополітична безпека

Політичний менеджмент

Державна політика і місцеве самоврядування в Україні

Політичні системи і режими

Зв’язки з громадськістю

Теорія і практика державного управління

Філософія права

Риторика 

Історія філософської думки

Етикет і культура спілкування

Політична культура

Національні проблеми сучасного світу

Політична теорія держави

Філософія політики

Етнополітологія

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Електоральна політологія

Методика викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

Теорія міжнародних відносин та міжнародна політика

Політична мова

Політична іміджеологія

Політична конфліктологія

Практична конфліктологія

Мультимедійні засоби при викладанні політологічних дисциплін

Громадянське суспільство

Інформаційна політика

Соціально-політичні студії (історичний факультет)

Основи ораторської майстерності

Соціальна психологія

Методика проведення соціологічних досліджень

Основи демократії

Бюрократія і політика

Історія та культура України

Основи громадянської компетентності

Емпірична соціологія

Порівняльна політологія

Політичні процеси в Україні

Соціально-політичні студії (природничо-економічний факультет)

Соціологія фізичної культури і спорту

Політична філософія

Філософія

Філософія 016

Соціальні комунікації: філософські основи науки із соціальних комунікацій

Філософія 012, 013

соціально-політичні студії (Іноземна)

соціально-політичні студії (Фізмат)

ІКТ в політиці