Силабуси бакалаврів

Вступ до спеціальності +БЖД

Громадянське суспільство

Етикет та культура спілкування в молодіжному середовищі (іспит)

Етикет та культура спілкування в молодіжному середовищі ОПП_2021 (залік)

Загальна теорія політики

Логіка

Політична культура

Політична теорія держави

Політичний аналіз і прогноз

Порівняльна політологія

Практична політологія

Релігієзнавство

Соціально-політичні студії 014 Середня освіта (Математика)

Соціально-правові студії

Терія міжнародних відносин та міжнародної політики

Технології політичних процесів

Філософія 012,013 Дошкільна, початкова освіта

Філософія 014 Середня освіта Математика Фізика

Філософія 106Географія

Філософія ОПП Екологія

Філософія ОПП_2021 014 Середня освіта (Українська мова та література) (1)

Філософія ОПП_2021

Філософія ОПП_2022 014 Середня освіта (Українська мова та література) (1)

Філософія ОПП_2022 053 Психологія

Філософія ОПП_2022

Філософія ФІФ