Практика

Положення про проведення практики

Навчальна політологічна практика

Виробнича інформаційно-аналітична практика

Виробнича політологічна практика

Робоча програма з виробничої (політологічної) практики

Робоча програма з переддипломної практики

Додаток до програми практики від 21.10.2020р.

Графік практики на 2020-2021 навчальний рік