Силабуси вибіркових дисциплін

 

Силабуси вибіркових дисциплін (СО бакалавр/магістр/доктор філософії)

Релігієзнавство (бакалавр)

Теорія і практика державного управління (бакалавр)

 Гендерні студії (бакалавр)

 Епістемологія науки, (доктор філософії)

 Етикет і культура спілкування у молодіжному середовищі (бакалавр)

Іміджелогія(магістр)

Критичне мислення (бакалавр)

 Політична журналістика та політична інформація (бакалавр)